Dotacja ze środków WFOŚiGW

   Związek Komunalny Gmin Ziemi Chełmskiej otrzymał dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej pn.: „Edukacja w zakresie selektywnej zbiórki odpadów oraz ich niewłaściwego wykorzystania do celów opałowych - dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie 19 gmin wchodzących w skład Związku”. W ramach realizacji zadania zaplanowano dwa typy działań:

  •  edukację ekologiczną uczniów klas III szkół podstawowych z gmin wchodzących w skład Związku – lekcje ekologiczne,
  •  edukację ekologiczną mieszkańców gmin wchodzących w skład Związku – spotkania z mieszkańcami.

Najaktywniejsi uczniowie nagradzani będą kompletami odblasków, natomiast mieszkańców, którzy na zakończenie spotkania najlepiej wypełnią test wiedzy ekologicznej otrzymają domowe czujniki czadu.

Realizacja zadania przewidziana jest na okres styczeń – czerwiec 2016 r.

Miasto Rejowiec Fabryczny Gmina Białopole Gmina Dorohusk

Gmina Dubienka Gmina Horodło Gmina Hrubieszów

Gmina Kamień Gmina Leśniowice Gmina Rejowiec

Gmina Rejowiec Fabryczny Gmina Ruda-Huta Gmina Sawin

Miasto Siedliszcze Gmina Uhanie Gmina Wierzbica

Gmina Włodawa Gmina Wojsławice Gmina Wola Uhruska

Gmina Żmudź