„Kolejny projekt z zakresu edukacji ekologicznej zakończony”

Informujemy, iż zakończyła się realizacja zadania z zakresu edukacji ekologicznej pn.: „Edukacja w zakresie selektywnej zbiórki odpadów oraz ich niewłaściwego wykorzystania do celów opałowych - dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie 19 gmin wchodzących w skład Związku”, realizowanego przez Związek Komunalny Gmin Ziemi Chełmskiej i dotowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na podstawie UMOWY DOTACJI NR 8/2016/EE/D z dnia 28.01.2016 roku.

  1. W ramach zadania przeprowadzono:
    1. program edukacji środowiskowej dla 689 dzieci z klas III oddziałów szkolnych z miasta Rejowiec Fabryczny oraz wszystkich gmin wchodzących w skład Związku, obejmujący lekcje edukacyjne na temat selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów. Zrealizowano łącznie 58 godzin zajęć lekcyjnych w 51 szkołach. Najbardziej aktywni uczniowie (po 7 osób w każdej klasie, łącznie 413 uczniów) zostali nagrodzeni odblaskiem oraz breloczkiem.
  2. 19 wykładów/pogadanek dla mieszkańców gmin członkowskich Związku, na temat selektywnej zbiórki odpadów i możliwości wykorzystania części z nich do celów opałowych bez szkody dla środowiska. Każde spotkanie zakończone zostało wypełnieniem testu wiedzy przez jego uczestników. 133 uczestników spotkań, którzy wypełnili test z najlepszym wynikiem, zostało nagrodzonych domowym czujnikiem czadu. W spotkaniach udział wzięło łącznie 619 mieszkańców obszaru objętego zadaniem.

 

Miasto Rejowiec Fabryczny Gmina Białopole Gmina Dorohusk

Gmina Dubienka Gmina Horodło Gmina Hrubieszów

Gmina Kamień Gmina Leśniowice Gmina Rejowiec

Gmina Rejowiec Fabryczny Gmina Ruda-Huta Gmina Sawin

Miasto Siedliszcze Gmina Uhanie Gmina Wierzbica

Gmina Włodawa Gmina Wojsławice Gmina Wola Uhruska

Gmina Żmudź