Absolutorium dla Zarządu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej

Informujemy, iż w dniu 27 czerwca br. odbyły się obrady XLIV posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej, w których udział wzięło 35 przedstawicieli gmin członkowskim ZKGZCH. 

W trakcie posiedzenia jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej za 2015 rok oraz uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej z tytułu wykonania planu finansowego za 2015 rok. 

Obrady zakończyła dyskusja na temat aktualnego stanu spraw w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi .

Miasto Rejowiec Fabryczny Gmina Białopole Gmina Dorohusk

Gmina Dubienka Gmina Horodło Gmina Hrubieszów

Gmina Kamień Gmina Leśniowice Gmina Rejowiec

Gmina Rejowiec Fabryczny Gmina Ruda-Huta Gmina Sawin

Miasto Siedliszcze Gmina Uhanie Gmina Wierzbica

Gmina Włodawa Gmina Wojsławice Gmina Wola Uhruska

Gmina Żmudź