Informacja o wybraniu projektu do dofinansowania

Informujemy, iż decyzją Rady Nadzorczej WFOŚiGW z dnia 10.07.2017 roku, projekt pn."Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu 18 gmin wchodzących w skład Związku w zakresie selektywnej zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych oraz ich powtórnego wykorzystania bez szkody dla środowiska naturalnego"  znalazł się na liści projektów wybranych do dofinansowania. W ramach projektu zaplanowano: 

  • lekcje edukacji ekologicznej dla dzieci z klas III szkół podstawowych (teoria oraz warsztaty), 
  • Konkurs dla dzieci na wykonanie "Ekostwora Recykliczka",
  • spotkania z zakresu selektywnej zbiórki odpadów dla mieszkańców gmin członkowskich Związku, 
  • publikacja ulotki informacyjnej o tematyce ekologicznej (10 000 szt.)

Realizacja projektu rozpocznie się 5 września 2017 r. i potrwa 30 listopada 2017 r. 

Realizacja projektu „Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu 18 gmin wchodzących w skład Związku Komunalnego Gmin „Ziemi Chełmskiej” w zakresie selektywnej zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych
oraz ich powtórnego wykorzystania bez szkody dla środowiska naturalnego

dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

 

Miasto Rejowiec Fabryczny Gmina Białopole Gmina Dorohusk

Gmina Dubienka Gmina Horodło Gmina Hrubieszów

Gmina Kamień Gmina Leśniowice Gmina Rejowiec

Gmina Rejowiec Fabryczny Gmina Ruda-Huta Gmina Sawin

Miasto Siedliszcze Gmina Uhanie Gmina Wierzbica

Gmina Włodawa Gmina Wojsławice Gmina Wola Uhruska

Gmina Żmudź